2018 President Shuyu Liu _ TAMU

2018 President Shuyu Liu _ TAMU

Gary Feng got the Career Award

Gary Feng got the Career Award

Jingbo Zhen from Iseral got the excellen

Jingbo Zhen from Iseral got the excellen

Mingying Xiang_KSU got the Excellent Stu

Mingying Xiang_KSU got the Excellent Stu

ASA fellow Jianming Xu from Zhejiang U..

ASA fellow Jianming Xu from Zhejiang U..

CSSA Fellow Jianming Yu share with membe

CSSA Fellow Jianming Yu share with membe

ASA fellow Zhanguo Xin from USDA-ARS Lub

ASA fellow Zhanguo Xin from USDA-ARS Lub

Agronomic Education & Extention award re

Agronomic Education & Extention award re

President Charles Chen got the  certific

President Charles Chen got the certific

DSC09996

DSC09996

2019 New secretary Ruijun Qin

2019 New secretary Ruijun Qin

DSC00020

DSC00020